Резон Медиа

Rezon Media

За удостоверяване на административна информация:

тел.: +359-2-9699153 (24/7 включена гласова поща)
Камен Алексиев
e-mail: rezon@rezonmedia.eu


ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ!
МОЛЯ ПРИ ОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ИЗРИЧНО СПОМЕНЕТЕ ДЪРЖАВНАТА ИЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКТУРА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ, ЗВЕНОТО, В КОЕТО СЛУЖИТЕ, ДЛЪЖНОСТТА, ИМЕТО СИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВАС!
МОЛЯ ДА ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ!