Резон Медиа

Rezon Media

Печатни издания

Софийски имоти
Софийски имоти
Седмичното издание

"СОФИЙСКИ ИМОТИ"

е мястото, където се срещат търсещите и предлагащи имоти в София.

Лидер на пазара за имоти в София сред печатните медии.

Рекламна тарифа на СОФИЙСКИ ИМОТИ в сила от 1.03.2017 г.
Реклама: Велимира Илиева
Тел.: 02/9699 110, 0888 633 744
E-mail: reklama@bulinfo.net

Варненски имоти
Варненски имоти
Седмичното издание

"ВАРНЕНСКИ ИМОТИ"

е мястото, където се срещат търсещите и предлагащи имоти във Варна.

Лидер на пазара за имоти във Варна сред печатните медии.

Рекламна тарифа на ВАРНЕНСКИ ИМОТИ в сила от 1.01.2011 г.
Реклама: Снежана Неделчева
Тел.: 052/ 621 066
E-mail: varnenski_imoti@imot.bg

Пловдивски имоти
Пловдивски имоти
Седмичното издание

"ПЛОВДИВСКИ ИМОТИ"

е мястото, където се срещат търсещите и предлагащи имоти в Пловдив.

Лидер на пазара за имоти в Пловдив сред печатните медии.

Рекламна тарифа на ПЛОВДИВСКИ ИМОТИ в сила от 1.01.2017 г.
Реклама: Любимка Григорова
Тел.: 032/620573, 0886/359398
E-mail: plovdiv@imot.bg

Вестник mobile.bg
Вестник mobile.bg
Седмичното издание

"mobile.bg"

е мястото, където се срещат търсещите и предлагащи автомобили в България.

Лидер на пазара за автомобили в България сред печатните медии.

Рекламна тарифа на вестник mobile.bg в сила от 1.03.2017 г.
Реклама: Велимира Илиева
Тел.: 02/9699 110, 0888 633 744
E-mail: reklama@bulinfo.net

Списание mobile.bg
Списание mobile.bg
Месечното списание

"mobile.bg"

е луксозно издание за всички обичащи миризмата на бензин.

Работи в тясно сътрудничество със сайта mobile.bg.

Рекламна тарифа на сп. MOBILE в сила от 1.03.2017 г.
Реклама: Велимира Илиева
Тел.: 02/9699 110, 0888 633 744
E-mail: reklama@bulinfo.net