Резон Медиа

Rezon Media
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет Посредник Предмет на договора Срок на договора Медия Вида на пакета според т. 1, 2 или 3 Обща стойност
(в лева без ДДС)
ПП Воля Не Информационно обслужване
линк договор
05.11.2021 г. - 12.11.2021 г. Fakti.bg 3000.00
ПП Възраждане Не Информационно обслужване 03.11.2021 г. - 12.11.2021 г. Fakti.bg 1900.00